הספר נכתב בכשרון, הומור ובחן על ידי אירית אוסטרובסקי.
לרכישת הספר: